Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Krisepakken gjelder for perioden 12. mars - 31. august 2020. Søknadsfristen er 15. september. 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektstap fra arrangement eller annen spesifikk aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 

Søknadsfrist: 15. september

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret

For nærmere informasjon: Ny krisepakke for frivilligheten