Ny skolehverdag 1.-4. klasse

Informasjon til elever og foresatte.

Hovedsaken på skolen nå er å forhindre utbrudd av korona, samtidig som vi skal ha fokus på læring, om enn på en litt annen måte enn vanlig.

Det er tre grunnpilarer i dette arbeidet:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen/SFO
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

På Sokndal skole gjør vi dette slik:

 

SYKDOM:

 • INGEN skal gå på skolen hvis de er syke, alle skal være hjemme ved det minste tegn til forkjølelse.
 • Elever med kjent pollenallergi kan komme på skolen.
 • Du må si fra til en voksen hvis du kjenner at du ikke er frisk på skolen/SFO. Foresatte skal hente deg hjem med en gang.
 • Du må ha vært frisk 1 dag for å komme på skolen igjen.
 • Har eleven bekreftet korona skal han være i isolasjon hjemme.
 • Hvis eleven bor i hus med eller er nærkontakt med en som har korona skal han være i karantene hjemme.
 • Foresatte som har luftveisinfeksjoner/er i karantene/er i isolasjon - kan ikke hente eller levere barn på skole/SFO, da må foresatte få noen andre til å levere og hente.

HYGIENE:

 • Unngå å ta deg i ansiktet med urene hender
 • Vask hendene:

       -Før du går hjemmefra og når du kommer hjem

       -Når du kommer til skole/SFO (Antibac på veggen ved inngangene til skolen)

       -Etter hosting/nysing

       -Etter toalettbesøk

       -Før og etter måltider.

       -Når du kommer inn fra uteaktivitet/friminutt

       -Ved synlig skitne hender

 • Ikke bruk ringer/håndsmykker
 • Skolen følger de oppsatte rutinene til renhold i smitteveilederen for skole/SFO
 • På tur har lærerne med antibac, slik at rutinene for hygiene opprettholdes.

REDUSERT KONTAKT:

 • Elevene møter på skolen tidligst klokka 08.00. Elevene tar antibac på hendene (henger på veggen i alle tre åpningene inn til skolen) og går rett til sitt klasserom eller område ute hvis de skal på uteskole.(Det får de info om fra sin lærer)
 • Elevene er delt i kohorter (grupper) på maks 15 elever. (Elevene får vite hvem de er på gruppe med av sin lærer)
 • Elevene skal bare være sammen med de elevene de er på kohort sammen med, både ute og inne, helst også de samme på fritiden. Noen ganger kort kontakt med den kohorten de samarbeider med.
 • Det etterstrebes at det er de samme voksne som til enhver tid er på kohorten.
 • Elevene vil ha mye uteskole. (Det får dere info om fra lærer)
 • Skolegården blir delt i soner der de ulike kohortene kan leke, sammen med sin kohort.
 • Elevene deles i kohorter for å begrense smittespredning, og for at hver elev har færrest mulig nærkontakter hvis det blir påvist sykdom hos elev eller ansatt.
 • Elevene oppfordres til å holde en meters avstand og ha minst mulig nærkontakt
 • Uteområdet vil bli delt i ulike soner, som de ulike kohortene skal være på i friminutt.
 • Elevene kan ikke dele på utstyr, leker osv.
 • Elevene er i samme kohort på skole og SFO
 • Elevene sitter med god avstand i klasserommene (bare en kohort om gangen i rommet). Elevene har egne pulter og har med sitt eget utstyr som de ikke låner bort.
 • Elevene har med egne matpakker til skole og SFO. (NB! SFO). Eleven har med drikkeflaske med vann. 
 • Melk kommer fra torsdag til de som har bestilt.
 • Foresatte kan følge til antibac stasjonen, det tilstrebes at de ikke blir med inn i gangene.
 • Leker kan ikke tas med hjemmefra.
 • Vi bruker ikke brakort i denne perioden.
 • Skoleskyssen går som vanlig, men sitt med minst et setes mellomrom. Hold en meters avstand mens du venter på bussen. (Se også egen sak om dette, her på hjemmesiden)

 

SFO:

SFO har vanlige åpningstider. Dere vil få melding i Visma om hvor barnet skal møte om morgenen.

SFO vil nå være på ulike klasserom, siden de forskjellige kohortene ikke skal blandes.

Barna kan følges inn første dag, husk å holde avstand hvis flere leverer samtidig.

Etter det er det fint om de bare følges til antibac stasjonen.