Ny skolehverdag - hele skolen tilbake

Nå er alle trinn tilbake på skolen. 

Skoledager:

1. - 4. trinn har undervisningsfri hver fredag.

5. - 10. trinn slutter alle på skolen klokka 12.00 på onsdag og fredag. De fortsetter med hjemmeskole resten av dagen. 

De andre dagene går ordinært til klokka 14.00.

8. trinn har hjemmeskole hver onsdag med praktisk-estetiske fag.

Elevene møter på skolen tidligst klokka 08.00 fra 1. - 7.klasse.

8. - 10. trinn møter fra 08.15 - 08.30.

Elevene tar antibac på hendene. (Henger på veggen i alle tre åpningene inn til skolen), og går rett til sitt klasserom eller område ute hvis de skal på uteskole.(Det får de info om fra sin lærer)

Informasjon til elever og foresatte:

Det er viktig på skolen nå å begrense smittespredning, samtidig som vi skal ha fokus på læring, om enn på en litt annen måte enn vanlig. Det skal også være lett å kunne foreta smitteoppsporing i etterkant hvis smitte oppstår. 

Det er tre grunnpilarer i dette arbeidet: (i prioritert rekkefølge) 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen/SFO
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

På Sokndal skole gjør vi dette slik:

Sykdom:

 • INGEN skal gå på skolen hvis de er syke, alle skal være hjemme ved det minste tegn til forkjølelse.
 • Elever med kjent pollenallergi kan komme på skolen.
 • Du må si fra til en voksen hvis du kjenner at du ikke er frisk på skolen/SFO. Foresatte skal hente deg hjem med en gang.
 • Du må ha vært frisk 1 dag for å komme på skolen igjen.
 • Har eleven bekreftet korona skal han være i isolasjon hjemme.
 • Hvis eleven bor i hus med eller er nærkontakt med en som har korona skal han være i karantene hjemme.
 • Foresatte som har luftveisinfeksjoner/er i karantene/er i isolasjon - kan ikke hente eller levere barn på skole/SFO, da må foresatte få noen andre til å levere og hente.

Hygiene:

 • Unngå å ta deg i ansiktet med urene hender
 • Vask hendene:
  • Før du går hjemmefra og når du kommer hjem.
  • Når du kommer til skole/SFO. (Antibac på veggen ved inngangene til skolen.)
  • Etter hosting/nysing.
  • Etter toalettbesøk.
  • Før og etter måltider.
  • Når du kommer inn fra uteaktivitet/friminutt.
  • Ved synlig skitne hender.
  • Hvis du bytter klasserom.
  • Hvis du har hatt kontakt med dyr
 • Ikke bruk ringer/håndsmykker.
 • Vask nettbrett/chrome maskin jevnlig. 
 • På tur har lærerne med antibac, slik at hygiene rutinene opprettholdes.
 • Skolen følger de oppsatte rutinene til renhold i smitte veilederen for skole/SFO.

Redusert kontakt:

 • Elevene møter på skolen tidligst klokka 08.00 - fra 1. - 7.klasse. 8. - 10. trinn møter fra 08.15 - 08.30.  Elevene tar antibac på hendene. (Henger på veggen i alle tre inngangene inn til skolen), og går rett til sitt klasserom eller område ute hvis de skal på uteskole.(Det får de info om fra sin lærer)
 • Se gjerne filmen skolen har laget om Ny hverdag
 • Elevene er delt i kohorter (grupper). Størrelsen på kohorter avhenger av hvilket trinn eleven går på.  (Elevene får vite hvem de er på gruppe med av sin lærer.)
 • Elevene skal bare være sammen med de elevene de er på kohort sammen med, både ute og inne, helst også de samme på fritiden. Noen ganger kort kontakt med den kohorten de samarbeider med.
 • Det etterstrebes at det er de samme voksne som til enhver tid er på kohorten.
 • Elevene vil ha mye uteskole på 1. - 7. trinn (Det får dere info om fra lærer). Ungdomstrinnet vil også være mer ute enn vanlig.
 • Alle elevene skal være ute i friminuttene.
 • Skolegården blir delt i soner der de ulike kohortene kan leke, sammen med sin kohort.
 • Elevene deles i kohorter for å begrense smittespredning, og for at hver elev har færrest mulig nærkontakter hvis det blir påvist sykdom hos elev eller ansatt.
 • Elevene oppfordres til å holde en meters avstand og ha minst mulig nærkontakt.
 • Uteområdet vil bli delt i ulike soner, som de ulike kohortene skal være på i friminutt.
 • Elevene kan dele på utstyr, leker osv. innad i kohorten, men de kan ikke dele med andre kohorter.
 • Elevene er i samme kohort på skole og SFO.
 • Elevene sitter med god avstand i klasserommene (bare en kohort om gangen i rommet). Elevene har egne pulter og har med sitt eget utstyr som de ikke låner bort.
 • Elevene har med egne matpakker til skole og SFO. (NB! SFO). Eleven har med drikkeflaske med vann. 
 • Elevene får melk som vanlig.
 • Foresatte kan følge til antibac stasjonen, det tilstrebes at de ikke blir med inn i gangene.
 • Leker kan ikke tas med hjemmefra.Vi bruker ikke brakort i denne perioden.
 • Skoleskyssen går som vanlig, men sitt med minst et setes mellomrom. Søsken kan sitte sammen.Hold en meters avstand mens du venter på bussen. (Se også egen sak om dette, her på hjemmesiden)
 • Svømmehallen er stengt til etter sommeren.
 • Ta kontakt med skolen dersom elev eller foresatte er i risikogruppen, og lege vurderer at eleven trenger et særskilt tilbud.

SFO:

SFO har åpningstid til 15.30.

Foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner kan få tilpasninger til åpningstidene. 

Elever med SFO plass, sårbare barn og elever med foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner har tilbud om heldags SFO på fredager.

Om morgenen følges barna til antibac stasjonen. 

HUSK! Ta godt vare på hverandre, inkluder hverandre - det kan ta tid å finne tilbake til hverandre igjen etter så langt fravær!

VASK HENDER og HOLD AVSTAND - slik viser vi ansvar, respekt og omsorg for hverandre.