Kommunestyret strømmes direkte fra klokken 18:00.

Møte sendes på Sokndal kommune sin YouTube-kanal:

Klikk her for å gå direkte til sendingen.

Aktuelt

Nytt tilbud og ny ansatt i psykisk helsetjeneste.

 Klikk for stort bilde  

Anita Nesvåg starter i ny stilling med hovedansvar for gruppe- og aktivitetstilbud i psykisk helsetjeneste

Sokndal kommune har fått tilskudd fra statsforvalteren gjennom ordningen «kommunalt rusarbeid». Tilskuddet benyttes til 1 ny stilling i psykisk helsetjeneste som får hovedansvar for alle gruppe- og aktivitetstilbud. 1. februar var Anita Nesvåg på plass i stillingen. Hun ser fram til å bygge opp gode gruppe og aktivitetstilbud innen felt rus og psykisk helse.

Velkommen Anita!

Til toppen