Obs! Obs! Det blir fort veldig varmt i vogna i sommervarmen

 Unngå tepper foran vognåpningen! Sørg for god utlufting når barnet sover. Sett vogna i skyggen og kjenn etter på barnet om det er  varmt eller klamt. Hilsen Helsesykepleierne.