Offentlig høring - Utkast til forebyggende plan

Utkastet til forebyggende plan, legges med dette ut på offentlig høring med anledning til å komme med innspill eller kommentere forslagene i vedlagte plan.

 

Les vedtatt forebyggende plan her. (PDF, 3 MB)

Merknader og innspill sendes til: postmottak@sokndal.kommune.no

Eller pr. post til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Høringsuttalelsene merkes med "høringsuttalelse til forebyggende plan"

Høringsperioden er 6 uker, med høringsfrist 03. april 2024.