Oppdatering nattestenging Åna-Sira-veien– Fylkesvei 44

Entreprenøren som jobber med dette veiprosjektet, ble denne uken ferdig med arbeidene som krever nattestengt vei, og det vil derfor ikke bli nattestengt vei neste uke – uke 12.