Oppdatert informasjon koronavaksine

Oppdatert informasjon koronavaksine

Regjeringen har nå besluttet at personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Vaksinetilbudet gjelder også for helsepersonell!

Fra før har personer over 65 år, samt personer 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose. 

Det tilbys nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av tidligere anbefalinger. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. I følge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er vaksinasjon fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom.

Praktisk info:

-Vaksinen er gratis

- Det må ha gått minimum 4 måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose

- Det må ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått infeksjon til du kan ta en oppfriskningsdose. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

- Har du tatt andre vaksiner den siste tiden må det ha gått minimum 1 uke før du tar en ny oppfriskningsdose.

- Det er kommet en ny oppdatert utgave av korona-vaksinen (Pfizer) som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. Det er denne som tilbys i Sokndal kommune. 

Dersom du ønsker koronavaksine ta kontakt på telefon: 404 12 747/ 402 35 193 for å gjøre en timeavtale fortløpende. Ved stor pågang vil vi kunne åpne opp for drop-in vaksinering igjen. Dette vil da bli annonsert på kommunens nettsider.

 

Minner om at følgende grupper også fortsatt anbefales ny oppfriskningsdose: 

Ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under: 

  •  Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide: 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

 

 

 

 

 

Til toppen