Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Oppdatert informasjon koronavaksine

Oppdatert informasjon koronavaksine

Det er nå kommet en oppdatert (ny) utgave av korona-vaksinen (Pfizer) som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. Den nye vaksinen kan tidligst tilbys fom uke 38 i Sokndal kommune. 

Sokndal kommune fortsetter å gi tilbud om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle personer over 65 år, samt personer 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, etter anbefaling fra folkehelseinstituttet. 

Videre anbefales følgende grupper ny oppfriskningsdose: 

Ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under: 

  •  Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide: 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Koronavaksinen kan tas samtidig som sesonginfluensavaksinen. Vi har drop-in massevaksinering for dette i uke 41 i kinosalen på Soknatun.

Mandag 10.10 kl 15.00 - 18.00

Tirsdag 11.10 kl 15.00 - 18.00

Onsdag 12.10 kl 15.00 - 18.00

For mer informasjon: Sesonginfluensavaksine. Dersom du ønsker koronvasksine før uke 41 ta kontakt med koronatelefonen på telefon 51470707 for å gjøre en timeavtale fortløpende. 

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose og minimum 3 uker etter gjennomgått infeksjon. 

FHI anbefaler foreløpig at gruppen 18-64 venter med ny oppfriskningsdose, men vil om kort tid publisere nye anbefaleringer.

Dersom du ønsker vaksinen nå (for eksempel fordi du skal ut og reise), kan du få vaksinen selv om anbefalingen ikke foreligger. Alle mellom 18-65 år vil bli kontaktet når nye anbefalinger foreligger.

Ta kontakt med koronatelefonen ved spørsmål: 51470707.

 

 

Til toppen