Oppdatert informasjon om koronavaksine

 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75
år og eldre, og sykehjemsbeboere.


Vaksineanbefalinger for våren 2023:
• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon,
og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
• Det bør ha gått minimum 6 måneder siden forrige dose.
 

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene. Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4.dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Vaksinetidspunkter i kinosalen på Soknatun:

Tirsdag 11 april kl 15.00 - 17.00

Onsdag 12 april kl 15.00 - 17.00

Torsdag 20 april kl 15.00 - 17.00

 

Praktisk info:

-Vaksinen er gratis

- Det må ha gått minimum 6 måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose

- Det må ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått infeksjon til du kan ta en oppfriskningsdose. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

- Har du tatt andre vaksiner den siste tiden må det ha gått minimum 1 uke før du tar en ny oppfriskningsdose.

- Det er kommet en ny oppdatert utgave av korona-vaksinen (Pfizer) som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. Det er denne som tilbys i Sokndal kommune. 

- For å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen for de eldre, oppfordres de som ønsker ny dose til å oppsøke tilbudet i løpet av april. Vaksinering kan tilbys også etter april, men da bør den som skal vaksineres orienteres om at vaksineringen kan medføre at intervallet til planlagt ny dose til høsten kan bli mindre enn 6 måneder.