Oppdatert informasjon til deg med hytte eller campingvogn i Sokndal

Den 20. april oppheves hytteforbudet og det er lov å overnatte på hytta. Vi har gjort en ny vurdering og endrer vår anbefaling slik at den er i tråd med våre nabokommuner. Det er derimot svært viktig at smittevernrådene blir fulgt. Men er folk friske og følger smittevernrådene, er de altså velkomne til å overnatte på hytta.

Sokndal kommune oppfordrer besøkende til kommunen om å følge nasjonale smittevernråd.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

  • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
  • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
  • Tenk smittevern mens du er på hytta (håndhygiene, unngå å hoste på andre husstandsmedlemmer, ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig).
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
  • Husk hånd/og hostehygiene - også utendørs.
  • Tenk smittevern når du er i butikken og handler.
  • Følg med på råd fra sentrale myndigheter.