Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Oppfølging av nasjonale smitteverntiltak i Sokndal

Klikk for stort bilde 

Sokndal kommune har mandag formiddag hatt en første gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Det vil foreløpig ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene.

Vi benytter anledningen til å understreke hvor viktig det er at alle som får luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, holder seg hjemme og tar kontakt med Sokndal legekontor for å bli testet for Covid-19. Selv de med svake symptomer bør teste seg.

Etter møtet i den utvidede beredskapsledelsen mandag formiddag, ønsker kommunen å gå ut med følgende informasjon, basert på de nye nasjonale smitteverntiltakene:

Skoler og barnehager

Barneskoler og barnehager har normal drift.

Det vil ikke bli stengte ungdomsskoler, og alle skoleelever skal møte som planlagt i henhold til skoleruten. I de nasjonale smitteverntiltakene fremgår det at ungdomsskoler går over på rødt nivå. I den nasjonale veilederen er rødt nivå for ungdomsskole definert slik:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter*
 • Kohortene* bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kroppsøving og svømming vil gå som planlagt i skoletiden da dette skjer innenfor klasser/kohorter.

Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer

I tråd med de nasjonale tiltakene anbefaler kommunen sterkt at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger utsettes til tidligst 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Sokndal kommune vil foreløpig, fram til og med 17. januar:

 • svømmehallen blir holdt stengt på ettermiddag/kveld inntil videre.
 • avholde gruppeundervisning på kulturskolen på Teams.
 • holde kinoen stengt.
 • holde biblioteket åpent for utlån (10 personer av gangen), men alle arrangementer avlyses.

 

I tillegg gjelder følgende påbud for hele landet, private sammenkomster og arrangement:

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Besøk på Solbø og i omsorgsboligene

I de de nasjonale smitteverntiltakene fremgår dette:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Beboere på Solbø defineres av kommunen som aleneboende. Det betyr at disse kun kan besøkes av en til to faste pårørende de neste to ukene. Som gjengitt i de nasjonale anbefalingene er det unntak for besøk hos personer i livets siste fase. Mer informasjon vil bli sendt ut til pårørende.

Når det gjelder omsorgsboliger anbefaler kommunen at de samme reglene skal gjelde her, som på Solbø.

Andre nasjonale smitteverntiltak:

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

***

Du kan lese alle de nasjonale smitteverntiltakene her på regjeringens nettside.

Her kan du få mer informasjon

 • Kommunens koronatelefon: 51 47 07 07
 • Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom: 482 86 490
 • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no
 • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom kommunens koronatelefon eller de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, må du ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse smittespredningen ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
Til toppen