Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Ordføreren overrakte KS-medalje til Nils Svein Rosland

Under gårsdagens kommunestyremøte ble Nils Svein Rosland tildelt KS' hedersmedalje for sin store innsats som folkevalgt i Sokndal kommune. Ordfører Jonas Andersen Sayed foretok overrekkelsen.

KS-medaljen er en medalje som kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. Det er mange år siden forrige gang denne medaljen ble utdelt i Sokndal, men før sommeren vedtok kommunestyret en rutine som sier at kommunen skal søke KS om tildeling til folkevalgte med minst 24 år bak seg som medlem av kommunestyret.

Nils Svein Rosland har faktisk vært kommunestyremedlem lenger enn det, totalt 28 år i perioden 1983 til 2019. Han har utenom det hatt mange andre kommunale tillitsverv, og var blant annet varaordfører i to perioder, først fra 1995 til 1999 og så fra 2007 til 2011.

Tusen takk for innsatsen du har gjort for Sokndal over så mange år, og gratulerer så mye med tildelingen!

Til toppen