Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Orientering om kulturtiltak fra 4. januar -18. januar

Klikk for stort bildeFormålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det er gått 14 dager, dvs til og med 17. januar.

Anbefalinger fra regjeringen:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger anbefales utsatt til 18. jan. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Sokndal kommune vil derfor sterkt anbefale alle som driver organisert aktivitet, som nevnt ovenfor, å ikke ha samlinger/aktivitet i de neste 14 dager.

 

Sokndal kommune vil foreløpig, fram til og med 17. januar:

  • holde svømmebassenget stengt på ettermiddagstid, utenom «revmatikerbading» på mandager. Her er det begrenset til 10 personer samtidig i garderober/basseng.
  • gruppeundervisning på kulturskolen blir på teams.
  • holde kinoen stengt
  • bibliotek er åpent for utlån (10 personer av gangen), men ingen arrangementer

 

I tillegg gjelder følgende påbud for hele landet, private sammenkomster og arrangement:

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Nasjonale smitteverntiltak

Til toppen