Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Personer ved alvorlig svekket immunforsvar tilbys en 3. dose koronavaksine

De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Det er bare dialysepasienter av de med nedsatt nyrefunksjon som anbefales 3. dose.

Med aktiv behandling mot kreft, mener en de som holder på med cytostatika/cellegift. De må avtale med sykehuslege om når det passer i forhold til behandlingen å få vaksinen, vanligvis 1 uke før neste kur. De som bare har hormonbehandling på grunn av brystkreft eller prostatakreft, blir ikke regnet som under aktiv behandling.

 

Hører du inn under en av disse gruppene, kan du kontakte koronatelefonen: 51470707 for å få vaksinetime.

 

FHI jobber med mer detaljert informasjon om de som skal tilbys 3. dose, og vi legger ut ny informasjon om det åpnes for flere grupper.

Det er så langt ikke noe som tilsier at det er behov for oppfriskingsdoser til fullvaksinerte i den generelle befolkningen i Norge, heller ikke blant eldre. Fullvaksinerte i disse gruppene har god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, også mot Delta-varianten. Dette kan endre seg og er noe vi følger nøye med på, sier FHI.

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/personer-med-nedsatt-immunforsvar-anbefales-en-tredje-vaksinedose/

Til toppen