Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Plan- og byggesakstjenester

Plan- og byggesakstjenester

Etter vedtak i Sokndal kommunestyre sak KS-028/22 inngås fra og med i dag samarbeid med Eigersund kommune om levering av plan- og byggesakstjenester.

 

Byggesak:

Byggesaksbehandlere vil være fysisk tilstede i Sokndal kommune på tirsdager. De er også tilgjengelige for veiledning på telefon og på teams hver dag etter kl 12.00. Telefon til veiledningstorg Eigersund kommune: 51 46 80 00

Henvendelser og spørsmål sendes inn via denne linken: https://skjema.onacos.no/eigersund/sd/skjema/EIG337/Henvendelse_til_byggesak

Søknader sendes som før til: postmottak@sokndal.kommune.no

Plan:

Plankontoret kan kontaktes for møter enten fysisk på Rådhuset/Soknatun i Sokndal kommune eller på teams etter behov.

Link til hjemmeside for planavdelingen i Eigersund kommune: https://www.eigersund.kommune.no/plankontor.474640.no.html

Ansatte Planavdeling:

Annika Hagen
Planrådgiver 
51 46 80 00 Mobil 454 65 308 E-post aha@sokndal.kommune.no

Karoline Laupstad
Planrådgiver 
51 46 80 00 Mobil 995 38 988 E-post karoline.laupstad@eigersund.kommune.no

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21 Mobil 958 84 976 E-post dkt@sokndal.kommune.no

Til toppen