Program for Trafikkofrenes dag 5.januar 2023

Trafikkofrenes dag markers torsdag 5.januar i Rogaland, for å minnes de som døde etter tragiske trafikkulykker i året som gikk. 12 mennesker omkom i trafikken på veien i Rogaland i 2022. Mange familier og lokalsamfunn ble rammet. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for de som ble skadet i trafikken tenner vi lys til ettertanke på Trafikkofrenes dag.

Alle er velkommen til å delta i fakkeltogene som går i Haugesund og Stavanger kl. 18.30. Og til minnegudstjenestene som Biskopen i Stavanger inviterer til kl. 19.00, i Frues kirke (Hetland kirke) i Stavanger og Vår frelsers kirke i Haugesund.

Før fakkeltoget i Stavanger holdes en appell fra leder i Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), ordfører Jonas Andersen Sayed.

Arrangørene setter opp fakkelbokser og kors på veiene, for å markere trafikkofrene. Farten blir senket, og trafikantene opplever en stille markering når de kjører forbi. Dette skjer på E-39 før Stavanger sentrum, og i sentrum av Bryne, Eigersund og Haugesund.

 

I en enkelt trafikkulykke rammes ikke bare de involverte, men familien, venner, kolleger og lokalsamfunnet blir også berørt. Trafikkofrenes dag er en minnemarkering etter alle enkeltulykkene, der en etter en ble rammet, men som i helhet egentlig er en «skjult» katastrofe for samfunnet.

 

Mange har bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet, og innsatsen gjøres på mange felt, både i planlegging og utbygging av vei, og i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot trafikantene, og operativt ute på vei. Redningstjenesten redder liv og må stå i krevende oppdrag når ulykken er ute. De fleste trafikanter tar også selv et stort ansvar, for de gode valg, når de ferdes ute på veien. Det er alltid en risiko i trafikken, og uforutsette hendelser kan dessverre oppstå, med tragisk utfall.

 

Trafikkofrenes dag er også en påminning om at trafikksikkerhetsarbeidet er viktig å føre videre. Det er avgjørende at det blir prioritert nok midler til fysiske tiltak som vegutbedringer, belysning og gang- og sykkelveier, men god infrastruktur i seg selv vil aldri være en garanti mot ulykker. Vi trenger fortsatt å innarbeide gode system for trafikantretta tiltak, opplæring, og bevisstgjøring av trafikantene, samt stadig å bedre håndtering av rehabilitering av hardt skadde.

 

Våre tanker går til de som ble rammet i trafikkulykkene i 2022, til de som mistet noen, eller ble hardt skadet.