Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Råd til deg som har vært i Oslo og nærliggende kommuner

Klikk for stort bildeSom kjent er det påvist spredning av engelsk mutert virus i Nordre Follo kommune, og 10 kommuner inkludert Oslo har iverksatt strenge tiltak for å stoppe smittespredningen. 

  • Vi fraråder alle reiser til Follo/Oslo-området som ikke er strengt nødvendige.
  • Du blir frarådd å gjennomføre besøk på sykehjem og omsorgsboliger de første 10 dagene etter hjemkomst fra disse kommunene.
  • Arbeider du i helsetjenesten, ber vi om at du gir beskjed om din reise til din leder. Har du vært i Nordre Follo skal du som hovedregel ikke på jobb.

Vi oppfordrer alle som kommer tilbake til Sokndal om å være varsom med de som du omgås med. Vi anbefaler å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra Follo/Oslo-området.

Vi oppfordrer alle som har vært i de aktuelle kommunene om å være spesielt oppmerksomme på om de utvikler symptomer på covid19 sykdom. Selv lette symptomer som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.

Har du i løpet av de siste 10 dagene hatt nærkontakt med noen som har hatt opphold i en av disse kommunene, må en vise varsomhet, og ha lav terskel for å teste seg.

Ta kontakt med Sokndal legekontor dersom du ønsker COVID-test. Husk at du kan være smitteførende før du får symptomer, og en test tatt tidlig etter tilbakekomst fra et område med smitte, er ingen garanti mot smitte. Ny test 5 -7 dager etter tilbakekomst kan være nødvendig.

 Vi ber alle om å følge med på nasjonale og lokale råd som oppdateres fortløpende.

Til toppen