Respekter karantenereglene

 Sokndal kommune retter en sterk oppfordring om at alle personer i karantene følger opp rådene knyttet dette.

Dette er meget viktig for å bremse smittespredningen. Kriseledelsen i kommunen presiserer mandag 16. mars at det ikke er lov til å handle på dagligvarebutikk dersom du er i karantene. Brudd på karantenereglene kan føre til politianmeldelse. Vi råder også til at man begrenser seg til en person per husstand når man skal på butikken, og at innbyggerne i Sokndal ellers respekterer rådene om å holde seg mest mulig hjemme, samt unngår fritidsreiser ut av kommunen.

Dersom du ikke har noen som kan handle for deg, samarbeider kommunen med Frivilligsentralen om kjøp og utkjøring av matvarer. Ta direkte kontakt med Frivilligsentralen på tlf. 952 72 136 eller 467 80 016, eller E-post frsoknda@online.no, for å avtale dette. Betalingsordning avtales over telefon ved innringning av behovet.

Les mer om rådene for hjemmekarantene her.