Smitteklynge i Sokndal

 

 

 

 

 

 

Det er nå fire personer med bekreftet smitte av Covid-19 i Sokndal. Alle de nye smittetilfellene er familiemedlemmer med vedkommende som fikk påvist smitte mandag 2. november. Over 50 nærkontakter, de fleste i tilknytning til Frøyland gårdsbarnehage, har blitt kontaktet og fått beskjed om å gå i karantene og ta Covid-19-test.

Smittesporingsteamet i kommunen vil følge opp alle nærkontakter, og vi vil i løpet av de neste dagene få svar på om flere er smittet. Vær oppmerksom på at du kan bli ringt opp av kommunens smittesporingsteam, også på kveldstid. Vi presiserer at det ikke er karanteneplikt for «nærkontakter til nærkontakter».

To avdelinger i Frøyland gårdsbarnehage har måttet stenge da alle berørte barn og ansatte nå er i karantene. Det er sendt ut egen informasjon til alle foresatte i barnehagen.

FHI har følgende definisjon av begrepet «nærkontakt» som vi forholder oss til:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

OG

 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Kommunen vil fortsette å vurdere utviklingen fortløpende, og er i dialog med de sentrale helsemyndighetene om situasjonen.

Testkapasiteten i kommunen er utvidet, og alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19. Dette gjøres ved å ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Vi er nå i en situasjon med mange nærkontakter i kommunen, og for å hindre eventuell videre smittespredning er det ekstra viktig at alle følger de grunnleggende smittevernreglene. Alle innbyggere oppfordres til å begrense antall personer de har nær kontakt med.

Her kan du få mer informasjon

 • Kommunens koronatelefon: 51 47 07 07
 • Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom: 482 86 490
 • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus
 • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom kommunens koronatelefon eller de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, må du ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse smittespredningen ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.