Søknad for legat er nå åpen

 Søknadsfrist: 01.11.2023

For å søke, må du fylle ut et elektronisk skjema. Skjemaet finner du her. 

Litt om legatene i Sokndal kommune:

  • Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond
    • Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet. Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.
  • Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse 
    • Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.
  • Lars Løvaas og hustru Annes fond 
    • Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole. Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.