Sokndal kommune inngår samarbeid med AKS Kompetanse AS

Sokndal kommune har inngått avtale med AKS Kompetanse AS om levering av tjenester knyttet til arbeidsrettede tiltak for flyktninger.

Sokndal kommune har siden 2022 tatt imot over 120 flyktninger. Mange av disse har nå fullført introduksjonsprogram og er på vei over i jobb. I denne sammenheng ønsker kommunen å tilby et program som kan hjelpe den enkelte i jobbsøkerprosessen og overgangen til jobb.

AKS Kompetanse AS har utformet en pakke som både inneholder kurs på gruppenivå, og individuell oppfølging. Å få på plass aktuelle praksisplasser er også en del av oppdraget.

Avtalen har en varighet på ett år, med opsjon på ytterligere ett år, og starter i april.

Vi er glade for at flyktningtjenesten i kommunen nå skal samarbeide med en så erfaren og profesjonell aktør i dette viktige integreringsarbeidet.