Sokndal kommune ønsker dine innspill til arbeidet med kommuneplan

Vi vil gjerne invitere deg/din forening/din bedrift til å avholde gjestebud. Hensikten med å invitere til gjestebud, er å fange opp innspill fra deg som vanligvis ikke deltar i planprosesser. Her kan dere gå i dybden i aktuelle temaer og problemstillinger som opptar deg.

Kontakt Øystein Løvø på tlf. 99235408 eller olo@sokndal.kommune.no for å holde gjestebud eller få vite mer.

Selv om gjestebud ikke er for deg så ønsker vi dine innspill. ALLE innspill, store eller små, mottas med takk. Fyll ut skjema nedenfor og gi ditt innspill! Sammen skal vi skape det gode liv i Sokndal.