Sokndal på ny godkjent som trafikksikker kommune

 

Sokndal var i 2016 først på Vestlandet til å bli godkjent som trafikksikker kommune. Nå er regodkjenningen på plass for andre gang.

Regodkjenningen ble markert på et møte med Trygg Trafikk tirsdag 30. januar. Her deltok ordfører, kommunedirektør, samt flere kommunalsjefer og virksomhetsledere. Fra Trygg Trafikk deltok regionleder Ingrid Lea Mæland og spesialrådgiver for Trafikksikker kommune-prosjektet Anders Havdal.

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning med kriterier og sjekklister. Å bli en trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på systematisk godt arbeid med trafikksikkerhet i alle kommunens virksomheter. Det gir ingen garanti for at ulykker ikke skjer, men dokumenterer et helhetlig og godt arbeid med trafikksikkerhet.

Som kommune er vi en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Sokndal kommune har fortsatt ønsker og behov for fysiske tiltak, men det er avgjørende at trafikksikkerhetsarbeidet ikke blir redusert til kun dette. I Norge har vi en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. Budskapet fra Trygg Trafikk er at vi, selv med alle pengene i verden, aldri vil kunne bygge oss til denne nullvisjonen. Hver enkelt innbygger har et ansvar for å ferdes ansvarlig og trygt i trafikken, og som kommune har vi et særlig ansvar for å ha fokus på trafikksikkerheten.