Startskuddet gikk for stort og spennende forskningsprosjekt

 

Tirsdag ettermiddag var representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest, og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal samlet for å signere samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen omhandler følgeforskning på innføring av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Begge kommuner jobber nå med å innføre modellen. Målet med BTI-arbeidet er:

  • tidlig oppdagelse og oppfølging av gravide, barn, unge og foreldre som har behov for oppfølging
  • sikre god koordinering av samtidige tjenester
  • unngå brudd i oppfølgingen i overganger mellom tjenester og i overganger i livet
  • øke barn og foresattes medvirkning.

Gjennom program for folkehelse har kommunene i en fellessøknad fått tildelt forskningsmidler som muliggjør en følgeforskning i implementeringsperioden og den første tiden etter at modellen er i drift. Forskningsprosjektet skal pågå i 6 år.

Den overordnede målsetningen for følgeforskningen er å finne ut som de tre virkemidlene (handlingsveilleder, kompetanseheving og stafettlogg) som er tatt i bruk i tilknytning til implementering av BTI, har ført til en reell endring av praksis i de kommunale tjenestene, og om dette har ført til reell endring i barns og familiers liv.

Det var en glad gjeng som var samlet for signering og markering av startskuddet for dette store og kjekke prosjektet!