Status nye vegadresser i Sokndal kommune

 

I løpet av de siste ukene har det blitt sendt ut flere vedtaksbrev til hjemmelshavere i kommunen om nye vegadresser (hjemmelshaver er den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen).

Sokndal kommune har tildelt adresser til en eller flere bygninger på ett gitt gårdsnummer/bruksnummer, og hjemmelshaver må informerer evt leietakere om de nye adressene. Det er veldig viktig at den nye adressen tas i bruk nå, og at man melder fra om ny adresse til sine forbindelser.

Stemmer ikke adressen i Folkeregisteret med den nye adressen som er gitt av kommunen?
I områder som kun har hatt matrikkeladresse (gnr/bnr) har mange har hatt samme adresse (stedsnavn som f.eks Barstad, Rekefjord, Nesvåg, Eia osv). I slike tilfeller kan matrikkeladressen ha vært koblet opp mot feil eiendom eller at en kan ha glemt å melde flytting til Folkeregisteret ved flytting til ny bolig. Eksempel på dette kan være at det blir bygget hus nr 2 på et gårdsbruk, og at det ved innflytting ikke har blitt  meldt flytting til Folkeregisteret.

I slike tilfeller kan den folkeregistrerte adressen bli feil, og det bes om det blir sendt flyttemelding til Folkeregisteret jf informasjon gitt i vedtaksbrevet fra kommunen. For ytterligere opplysninger om Flyttemelding, se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/

 

Tidligere informasjon (publisert på gammel hjemmeside):