Stengt i gado på Sogndalstrand

I forbindelse med Sokndalsdagene og markeringen av Sogndalstrand 225 år på søndag, blir Strandgata stengt fra Spinneritomta i tidsrommet kl. 9-17:30. 

Selve arrangementet foregår mellom kl. 11 og 17, men det vil være opprigging i forkant og nedrigging i etterkant. 

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.