Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Strengare reglar for gjennomføring av karantene etter innreise frå utlandet 19.03.2021

Klikk for stort bilde

 

Fra no av er det strengare reglar for gjennomføring av karantene for personar som reiser til utlandet i det som ikkje fell inn under «nødvendig reise». 

Det kan vera dersom ein ikkje følgjer rådet om å ikkje reisa utanlands, men likevel reiser på til dømes ein ferietur eller besøkjer familie i utlandet. Dei må nå vera på karantenehotell til negativt prøve, snarast etter 3 døgn. Dette er gjort for å hindra importsmitte.

 

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell. Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten

----

De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell frem til man kan fremlegge negativt testresultat tatt ved PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/

Til toppen