Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Tidligere var det kommunene som fordelte midlene, men nå vil Lotteri- og stiftelsestilsynet overta forvaltningen av ordningen. 

Les mer på regjeringen.no og lottstift.no

Til toppen