Til deg som mottar hjemmetjeneste og hjemmehjelp

 På grunn av situasjonen med pandemi og smitte med koronavirus Covid-19,  vil tilbudet bli redusert en periode. Dette er en følge av tiltak for å hindre smittespredning.

Helse –og omsorgstjenester reduseres eller faller bort der dette er forsvarlig. Det forventes at pårørende/nettverk bidrar for å ivareta pasient/bruker. Dette berører pasienter som mottar helse og omsorgstjenester og hjemmehjelp i hjemmet og i omsorgsboliger.

Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan gi forsvarlige, nødvendige helse- omsorgstjenester. Vi reduserer ulike tilbud for å skjerme sårbare pasienter og brukergrupper.

Dersom vi reduserer tilbudet, vil det gis direkte beskjed. Vi vil være i dialog med pårørende/nettverk der dette er naturlig.

Vi vurderer driften fortløpende, og forholder oss til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for å hindre smittespredning av Covid-19 viruset. Endringer og beskjeder kan komme på kort varsel.