Til høring: Detaljregulering FV. 44 Prestbru – Bjånesbakken

  

 

 

 

Hovedutvalget for Landbruk, miljø og teknikk har vedtok i møte 04.12.2019 å legge Detaljregulering FV. 44 Prestbru – Bjånesbakken ut til offentlig ettersyn og høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

For mer informasjon klikk her