Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd

Frivillige og ideelle organisasjonar/stiftingar kan få tilskot til tiltak som raskt legg til rette for meir aktivitet hjå eldre. 

Søknadsfrist: 15. september 2020.

Fylkesmannen i Rogaland har fått 10 millioner kroner til fordeling til tiltak som raskt legg til rette for meir aktivitet hjå eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad.

Frivillige og ideelle organisasjonar/stiftingar kan få tilskot.

For mer informasjon: Fylkesmannen i Rogaland

Søknadsfristen er sett til 15. september 2020.