Kommunestyret strømmes direkte fra klokken 18:00.

Møte sendes på Sokndal kommune sin YouTube-kanal:

Klikk her for å gå direkte til sendingen.

Aktuelt

Tilskudd til lag/foreninger fra Tellenes Vindpark

Klikk for stort bildeTellenes Vindpark setter i år av 25 000 kr, som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. Søknadsfristen er 30. april. 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Lagets/foreningens navn
  • Antall medlemmer og aldersgruppe
  • Virksomhet
  • Søknadssum
  • Hva pengene skal brukes til

Laget/foreningen må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Søknadsfrist: 30. april 2021

Søknaden, og evt. spørsmål, sendes til geo@sokndal.kommmune.no 

Til toppen