Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Tilskudd til lag og foreninger fra kulturfond Tellenes Vindpark

Klikk for stort bildeTellenes Vindpark setter hvert år av midler som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. I 2020 er det satt av 50.000 kroner som det nå kan søkes om.  

Søknadsfristen i 2020 er 1. desember.

Søknaden må inneholde:

  • Lagets/foreningens navn
  • Antall medlemmer og aldersgruppe
  • Virksomhet
  • Hva pengene skal brukes til

Søknaden, og eventuelle spørsmål, sendes til geo@sokndal.kommune.no

Til toppen