Titania utvider samarbeidet med Sokndal kommune

 I går signerte Titania AS og Sokndal kommune to samarbeidsavtaler.

Den ene avtalen er en videreføring av ordningen med midler til stimulering av barneaktivitet. Dette samarbeidet forlenges nå for tredje gang og innebærer at Titania AS gjennom konsernprogrammet Kronos Cares bidrar med 50 000 kroner. Pengene benyttes i en ordning der barnefamilier kan kontakte helsestasjonen i kommunen dersom de har behov for økonomisk støtte til kontingenter, eller utstyr som barn trenger for å delta i fritidsaktiviteter. Det overordnede målet med ordningen er at alle barn i Sokndal kommune skal få anledning til å delta i minst en fritidsaktivitet. Sokndal kommune er veldig glade for at Titania AS fortsatt vil bidra inn i dette viktige arbeidet. Ordningen er godt etablert og vi vet at det betyr mye for de det gjelder at det denne økonomiske støtten finnes. Dette sikrer økt deltakelse i organisert aktivitet for barn i vår kommune og er en ordningen vi er veldig glade for å ha, sier helse- og velferdsleder Sigmund Hadland jr.

 

I tillegg har Titania AS tatt kontakt med Sokndal kommune og meldt sin interesse for å delta med midler i et pilotprosjekt der Sokndal kommune søker om å blir pilotkommune i en nasjonal ordning med fritidskort. Nå er avtalen signert og Titania AS bidrar med 25 000 kroner i dette prosjektet. Denne støtten styrker vårt prosjekt og muliggjør ekstra utbetalinger av offentlig støtte til prosjektet.

 

Vi vil med dette takke Titania AS og Kronos Cares for deres viktige bidrag til lokalsamfunnet vårt!