Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Utlegging av manntall - Stortings- og Sametingsvalget 2021

Klikk for stort bildeHvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og Sametingsvalget 2021.

Du kan selv undersøke om du er manntallsført i Sokndal. Manntallet blir lagt ut på Servicekontoret den 12. juli og fram til valgdagen den 13. september 2021.

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2021, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Hvis du mener at du selv, eller noen annen, er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2-7. Kravet fremmes så snart som mulig, og må være valgstyret i hende innen 01. september 2021.

Krav om endring må være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, Tlf 51470600

Til toppen