Utslipp av kalk i Rekelandsbekken

Lekkasje av kalk i bekk

En aktør har hatt uhell med leveranse av kalk. Dette flyter for tiden ut i Rekelandsbekken og det er derfor bekken nå er hvit. Dette skal ikke være skadelig for fisk. 

Kalk i Rekelandsbekken