Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Aktuelt

Utvidet åpningstid koronatelefon

På grunn av høyt smittetrykk i Sokndal, og videre at smittesituasjonen er knyttet til Sokndal skole, opplever kommunens koronatelefon stor pågang. 

Åpningstiden utvides derfor fra 2 timer pr. dag til 4 timer. pr. dag.

Telefonen er nå betjent mellom kl 09:00 - 13:00 mandag til fredag.

Til toppen