Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Veien stenges (helt) ved Bø barnehage / Bøbakkane tirsdag den 20. sept. kl. 08.00

Veien stenges (helt) ved Bø barnehage / Bøbakkane tirsdag den 20. sept. kl. 08.00

 Dette skyldes rørleggerarbeid i veigrunnen. Veien holdes stengt til utbedringen er ferdigstilt – kanskje frem til og med fredag den 23. sept.

Fotgjengere kan evt. benytte gangstien via Bø barnehage og kjøretøyene må benytte veien via Kleivan.

Sokndal kommune beklager ulempen dette medfører. 

Til toppen