Vi stenger Sogndalstrand bro for kjørende trafikk

Det er flere skader på broa som gjør at vi nå har fått en anbefaling om å stenge broa for kjørende trafikk, frem til broa blir utbedret. Det er satt av noe penger i årets budsjett, og det vil bli foreslått å legge inn en økning i budsjett 2020. Prosjektet planlegges å startes opp våren 2020. Årsaken til at prosjektet ikke kan gjennomføres før er at dette kan bli en kompleks utbedring som krever omfattende prosjektering. Videre så vil det være en fordel å utføre utbedringene uten fare for frost, hvis det blir aktuelt å bruke mørtel eller tilsvarende materiale i prosjektet.

Broa er etter hvert gammel, og den ble i sin tid laget for en annen type trafikk enn det som har vært de siste årene. Det har oppstått en del skader på broa, dels på grunn av elde og dels på grunn av feil belastning. Nå er det registrert skader av en slik type at Safecontrol har anbefalt kommunen å nedgradere broa til sykkel og gangbro frem til utbedringene har blitt utført. En av momentene i denne vurderingen er endring i broa fra kontrollen utført i 2018 til kontrollen utført i 2019.

Hvis du har spørsmål i denne forbindelse så kan du ta kontakt med kommunalsjef for teknikk og miljø, Margit Åreskjold, tlf. 97 94 68 58.