Vi trenger nye medlemmer til ungdomsrådet!

Ungdomsrådet sin oppgave er å være de unges stemme i saker som berører dem. Representantene til Ungdomsrådet velges for to år - dvs perioden 2023-2025. 

Bilde av ungdommer rundt et bord. - Klikk for stort bilde

Hvem kan bli med?

Ungdommer fra 8. trinn og som ikke har fylt 19 år på valgtidspunktet kan bli valgt inn i ungdomsrådet.

Meld din interesse til kulturkoordinator Gro Eia Østby på e-post geo@sokndal.kommune.no eller mobil 926 83 282 innen fredag 22. september 2023.

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig, lovpålagt organ som skal uttale seg i saker som angår dem. Det består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer, som velges for to år av gangen.

De møtes ca. seks ganger i året, og møtene varer 2-3 timer. Du må også sette av tid til å lese sakspapirene før møtene. Medlemmene får møtegodtgjørelse (betaling) for å delta.

Når du er valgt inn som fast medlem i ungdomsrådet er det obligatorisk å komme på møter. Ved godkjent fravær kalles vararepresentanten inn.

Som medlem i ungdomsrådet i Sokndal kommune forventer vi at du

  • stiller opp på møtene, deltar aktivt, og melder forfall hvis du ikke kan komme
  • møter forberedt, leser referat og sakspapirer
  • snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene
  • være aktiv i rådsmøtene og si din mening
  • blir med på for eksempel workshoper/arbeidsgrupper og andre aktiviteter i tillegg til møtene i ungdomsrådet

Hvordan foregår valget?

En valgkomité går gjennom alle som har meldt sin interesse og setter opp et forslag ihht. retningslinjene. Det lages så en sak til kommunestyret som gjør den endelige godkjenningen og valget av medlemmene.

Klikk her for å se fullstendige retningslinjer for ungdomsrådet. (PDF, 385 kB)