3. dose koronavaksine til personer med nedsatt  immunforsvar

Ta vaksinen - bestill time i dag! - Klikk for stort bildeTa vaksinen - bestill time i dag!Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon og liste immundempende legemidler.

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon med 3. dose (FHI)

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
 • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Oversikt over hvilke medisiner 

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine.  

Ta kontakt med koronatelefonen for avtale: 51 47 07 07.

Åpningstider til koronatelefon:

mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00

 

Listen per 13.09.2021:  

Pasienter som bruker følgende medikamenter for immunmedierte sykdommer, er aktuelle for 3. dose koronavaksine:

 • Abatacept (Orencia®) 
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) 
 • Anakinra (Kineret®)  
 • Azathioprin (Imurel®) 
 • Baricitinib (Olumiant®) 
 • Belimumab (Benlysta®)  
 • Brodalumab (Kyntheum®)  
 • Certolizumab pegol (Cimizia®) 
 • Ciklosporin (Sandimmun®) 
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd 
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd 
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) 
 • Filgotinib (Jyseleca®)  
 • Fingolimod (Gilenya®) 
 • Golilumab (Simponi®) 
 • Guselkumab (Tremfya®)  
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd 
 • Iksekizumab (Talz®) 
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 
 • Leflunomid (Arava®) 
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) 
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd 
 • Mykofenolat (Cellcept®) 
 • Okrelizumab (Ocrevus®)  2,3 
 • Omalizumab (Xolair®) 
 • Ozanimod (Zeposia®) 
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd 
 • Rilonacept (Arcalyst®)  
 • Risankizumab (Skyrizi®) 
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 
 • Secukinumab (Cosentyx®)  
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®) 
 • Takrolimus (Prograf®) 
 • Tocilizumab (RoActemra®) 
 • Tofacitinib (Xeljanz®) 
 • Upadacitinib (Rinvoq®) 
 • Ustekinumab (Stelara®) 
 • Vedolizumab (Entyvio®) 
 1. Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 

 2. Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. 

 3. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.  

 

Du kan lese med om enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar.

Helse Stavanger har laget enn oversikt over hvem som skal kontakte kommunen, og hvem som skal vente på beskjed fra sykehuset.