Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

 

Sokndal kommune har fredag 22.1 hatt en gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de gjeldende nasjonale smitteverntiltakene. 

Med den gjeldende smittesituasjonen i kommunen vil det ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene.

 

Sokndal kommune held på med vaksinering av bebuarar på sjukeheimen. Etter dette går vi vidare med dei eldste, over 85 år, og deretter ned 10 år om gongen til 65 år. Dei som står for tur, vil få telefon frå kommuen med tilbod om vaksinasjon, samt tidspunkt og stad for ein eventuell vaksinasjon

 

Sokndal kommune har mandag formiddag hatt en første gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Det vil foreløpig ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene.

Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det er gått 14 dager, dvs til og med 17. januar.

Den 26. desember vart det påvist Covid 19 hos besetningsmedlem på skip i Jøssingfjord. Det er no tatt 2 prøvar av alle besetningsmedlemmene, alle prøvar er negative.

 

 

 

  

 

 

Sokndal kommune mottar dei 10 til 14 første dosene koronavaksine tysdag 5. januar.  

 

 

På grunn av heilagdagar, har legekontoret opent for testing fredag 1.1.

Treng du testing, ringjer du legekontoret klokka 11 og får tid til testing klokka 12. Telefon 51470680

Ved sjukdom som treng legeundersøkelse helger og heilagdag, kontakt legevakt 116117

Det er påvist postiv prøve på Covid 19 hos ein besetningsmedlem på skip i Jøssingfjord. 

 

 

 

 

 

 

Sokndal kommune får dei første vaksinedosene i veke 1. Desse vert gitt som første dose til pasientar på Solbø Sjukeheim. Pasientar og pårørande vil få eit informasjonskriv om vaksinen, Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Til toppen