Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Korona

På grunn av smittesituasjonen har Sokndal kommune onsdag 19. januar satt krisestab. Hovedårsaken er at de høye smittetallene gir store bemanningsutfordringer, som igjen gjør det vanskelig å opprettholde gode kommunale tjenester.

De siste dagene er det registrert flere nye smittetilfeller av covid-19 i Sokndal, og smittetallene viser nå 3600 pr. 100 000 innbyggere siste 14 dager.

Sokndal kommune har tatt i bruk en ny digital løsning som gjør at våre innbyggere nå kan registrere positive hurtigtester for covid-19 selv.

 Åpningstid i barnehagene i tidsrommet 17.01.22 – 28.01.22 er kl. 07.00 – 15.30. Forelder som har kritisk samfunnsfunksjon med behov for barnehageplass i ordinær åpningstid, må ta direkte kontakt med barnehagen for å avtale oppholdstid for barnet.

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

 I perioden 11. januar til 14. januar vil SFO være åpen fra klokka 06:45 til klokka 15:30. 

På grunn av høyt smittetrykk i Sokndal, og videre at smittesituasjonen er knyttet til Sokndal skole, opplever kommunens koronatelefon stor pågang. 

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Til toppen