Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Det er fortsatt viktig å testa seg ved luftvegssymptom, også for vaksinerte.

Tall og statistikk

I uke 38 ble 85 barn i alderen 12-15 år vaksinert. De som ikke hadde anleding til å få vaksine denne dagen vil bli kalt inn. Andre i denne gruppen som tidligere har takket nei, men som nå ønsker vaksine kan kontakte kommunens koronatelefon. Yngre vil bli kalt inn fortløpende når de fyller 12 år.

Det ble også satt 10 doser til voksne denne uken. 

Det er veldig gledelig at innbyggere som har takket nei til vaksine nå ombestemmer seg og bestiller tid! Det er fortsatt åpent for timebestilling.

Pr. i dag er vaksinestatus som følger:

89 % av alle innbyggere fra 18 år har fått 1. vaksinedose, og 85 % av alle innbyggere over 18 år er fullvaksinert.

Vi går nå bort fra den ukentlige vaksineringen, og framover vil vi ta noen oppsamlingsdager innimellom ved behov.

Oppdatert anbefaling for gravide

Det er nå sendt ut informasjon til gravide med oppdatert vaksineanbefaling. Gravide som er i 2. eller 3. trimester er anbefalt å ta vaksine.

3. dose koronavaksine

Personer med alvorlig svekket imunforsvar tilbys en 3. dose koronavaksine. Dette gjelder for eksempel personer som har gjennomgått organtransplantasjon, personer i aktiv kreftbehandling, dialysepasienter og personer som benytter immundempende medikamenter.

Mer informasjon om 3. dose finner du her: 3. dose koronavaksine til personer med nedsatt  immunforsvar

Neste vaksinasjonsdag:

Onsdag 29.9.2021 kl. 15.30 – 17.00 – Dagsenteret på Solbø

Har du ikke fått tilbud på SMS og ønsker vaksine, kan du logge deg inn på https://timebestilling.remin.no/sokndal for å se om du har fått tilgang på å bestille tid elektronisk. Vi legger ut nye timer fortløpende når vi vet hvor mange vaksinedoser vi får.

Dersom du ikke har tilgang eller har andre spørsmål, ber vi om at du kontakter kommunen via koronatelefonen på tlf. 51 47 07 07.

 

Ta vaksinen - bestill time i dag!

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon og liste immundempende legemidler.

Tall og statistikk

I uke 35 og 36 ble det satt 61 doser i Sokndal. Dosene ble fordelt som følger:

4 stk. 1. dose 12-15 åringer

14 stk. 1. dose 16-17 åringer

19 stk. 1. dose voksne

24 stk. 2. dose

Tall og statistikk

Tirsdag 24. august ble det satt 146 vaksinedoser i Sokndal. Dosene ble fordelt som følger:

25 stk. 1. dose 16-17 åringer

29 stk. 1. dose voksne

92 stk. 2. dose

Sokndal kommune har tatt i bruk et nytt system for vaksineinnkalling. Vi legger ut nye timer forløpende, og det er førstemann til mølla for å booke ledige timer av de som har fått innkalling på SMS.

Ordføreren vedtok i dag en ny lokal forskrift om smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av «rulling». Forskriften trer i kraft 26.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 11.07.2021 kl. 24.00. Den nye forskriften er en videreføring av tidligere lokal forskrift.

Etter at tildelte vaksinedoser for uke 25 nå er satt, så har snart alle personer i prioriteringsgruppe 5-8  fått første dose. Vi er i gang med prioriteringsgruppe 9 (Alder 45-54 år). Neste gruppe er prioriteringsgruppe 10 som vil si alder 18-24 år og 40-44 år. Vi forventer å påbegynne denne gruppen i uke 28.

Ordføreren i Sokndal har 04.06.2021 fastsatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Sokndal kommune, med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Sokndal kommunestyre ved vedtak 03.05.2021.

12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Det gjøres for å hindre en mulig smittespredning som kan sette gjenåpningen av samfunnet i fare.

Til toppen