Viktig informasjon om koronavirus

Korona

Det er fortsatt slik at unødvendige fritidsreiser bør unngås, og vi vil sterkt anbefale å ikke benytte campingvogna eller feriere i bobil eller båt så lenge forbud mot overnatting i hytter gjelder.

Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer knyttet idrettsaktivitet. Kommuneoverlegen har derfor valgt å åpne idrettsbanene og idrettsanleggene i Hauge og i Åna-Sira – men hun presiserer at dette kun er i meget begrenset omfang.

 Vedtaket er gjort av kommuneoverlegen med heimel i Smittevernloven § 4.1

 I denne utfordrende tiden der vi må være borte fra jobben, skolen og venner og være sammen med de nærmeste mest parten av tiden, blir relasjoner og våre strategier for relasjonshåndtering satt på prøve.

Nå er det etablert en løsning der pasienter på Solbø sykehjem kan ha videosamtaler i tiden framover når sykehjemmet er stengt for vanlig besøk.

Sokndal folkebibliotek iverksetter «take-away»-bibliotek-tilbud fra fredag 27. mars

 Her kommer en ny hilsen fra ordfører Jonas Andersen Sayed.

 Allerede sist uke opprettet Sokndal kommune en egen koronatelefon for barn. Imidlertid vet vi at mange barn og unge foretrekker andre kommunikasjonsformer. Derfor har vi i dag opprettet en egen Snapchat konto der unge som bruker snapchat kan kommunisere med barneansvarlig Monika Laupstad i psykisk helsetjeneste.

Personer som har fritidseiendom eller campingvogn i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Dette gjelder også i Sokndal. 

Til toppen