Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

 

Følgende smittevernregler gjelder for besøk på sykehjemmet:

På grunn av økt smitte i Norge skjerper kommunen inn rutinen for besøk, det gjelder spesielt de som har vært i utlandet. Rutinene for besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen.

Nå er alle trinn tilbake på skolen. 

Lekeplassene har vært stengt fra 17. mars på grunn av fare for smitte med koronavirus. Det ble observert mange barn på lekeplassene som ikke  holdt avstand på 2 meter som da var anbefalt. 

Fra tirsdag 12.mai åpner Sokndal folkebibliotek igjen. 

Fra onsdag 6. mai 2020 åpner sykehjemmet for besøk på uteområdet. Rutinene for  besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen. Endringer i ordningen vil vurderes etter ca 2 uker, og vil følge råd og anbefalinger fra sentrale myndigheter. 

Fra mandag 4.mai, og så lenge den nye koronaforskriften varer, har rådmann gjort vedtak om at Sokndal skole har undervisning for 1.-4.klasse mandag til torsdag, for å ivareta smittevern. Av hensynet til smittevern reduseres også åpningstiden på SFO til kl. 15.30 hver dag.

 I går var elevene fra 1.- 4. klasse på plass på skolen igjen. Flagget var heist for anledningen!

Informasjon til elever og foresatte.

Den 20. april oppheves hytteforbudet og det er lov å overnatte på hytta. Vi har gjort en ny vurdering og endrer vår anbefaling slik at den er i tråd med våre nabokommuner. Det er derimot svært viktig at smittevernrådene blir fulgt. Men er folk friske og følger smittevernrådene, er de altså velkomne til å overnatte på hytta.

Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. Utdanningsdirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som barnehagene skal forholde seg til i tiden fremover.

Til toppen