Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

 Nå skal alle innbyggere i kommunen over 18 år fått tilbud om vaksine. De som ennå ikke har fått første dose vaksine, bør melde seg så snart som mulig, eller de kan møte på drop-in på vaksinasjonsdager.

 Vaksinasjonsstatus og informasjon om vaksinering de neste ukene  

   På vaksineringsdagen hender det at noen avbestiller på kort varsel eller ikke møter opp til oppsatt time. Vi sitter da igjen med vaksinedoser som må brukes innen kort tid. Vi åpner derfor nå opp for drop-in-tilbud for første dose.

Sokndal kommune har tatt i bruk et nytt system for vaksineinnkalling. Vi legger ut nye timer forløpende, og det er førstemann til mølla for å booke ledige timer av de som har fått innkalling på SMS.

Maja Sofie Berntsen (18) var blant de første 18 åringene som ble vaksinert.

Ordføreren vedtok i dag en ny lokal forskrift om smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av «rulling». Forskriften trer i kraft 26.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 11.07.2021 kl. 24.00. Den nye forskriften er en videreføring av tidligere lokal forskrift.

Etter at tildelte vaksinedoser for uke 25 nå er satt, så har snart alle personer i prioriteringsgruppe 5-8  fått første dose. Vi er i gang med prioriteringsgruppe 9 (Alder 45-54 år). Neste gruppe er prioriteringsgruppe 10 som vil si alder 18-24 år og 40-44 år. Vi forventer å påbegynne denne gruppen i uke 28.

Ordføreren i Sokndal har 04.06.2021 fastsatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Sokndal kommune, med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Sokndal kommunestyre ved vedtak 03.05.2021.

12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Det gjøres for å hindre en mulig smittespredning som kan sette gjenåpningen av samfunnet i fare.

Fra mandag 31.mai går skolen og barnehagene over til grønt nivå.

Til toppen