Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Åpner for besøk på Solbø sjukeheim

Klikk for stort bildeFra onsdag 6. mai 2020 åpner sykehjemmet for besøk på uteområdet. Rutinene for  besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen. Endringer i ordningen vil vurderes etter ca 2 uker, og vil følge råd og anbefalinger fra sentrale myndigheter. 

  • Besøkende kan bestille besøkstid direkte hos sykepleier/vernepleier på aktuell avdeling minimum dagen før besøket.
  • Besøkende må ikke ha symptomer, eller hatt nærkontakt med syke med luftveisinfeksjon før besøket (siste 14 dager).
  • Besøkende må følge hygieneregler og ta hensyn til avstandskrav minimum 1 meter.
  • Besøk kan vare i ca 15 min. - personale vil være tilstede eller i nærheten

 

Vi minner om at det som hovedregel fremdeles er adgangskontroll og alminnelig besøksstans i landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. 

 

Bestilling av besøkstid:

Bøtunet: 40 44 71 90 eller 40 44 71 91

Soltunet: 40 44 71 80 eller 40 44 71 81

Thildatunet: 40 44 71 70 eller 40 44 71 71

Til toppen