Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Åpning av barnehagene

Klikk for stort bildeMandag 20. april åpner barnehagene igjen. Utdanningsdirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som barnehagene skal forholde seg til i tiden fremover.

For å få til en trygg åpning av barnehagene og hindre smittespredning så har barnehagene i Sokndal valgt å redusere åpningstiden i perioden 20. april til 22. mai. Årsaken er at barnehagene da kan ha full bemanning hele åpningstiden som er nødvendig for å ivareta smittevernhensyn. Åpningstid i barnehagen i denne perioden er fra kl. 7.30 -15.30.

Det vil bli en annerledes barnehagehverdag for både barn, foreldre og ansatte

* Barna vil være inndelt i faste smågrupper med faste voksne, det vil si at barna bare forholder seg/leker med de som er i sin gruppe. Det skal ikke være noen kontakt på tvers av gruppene.

* Barna skal bli levert i garderoben sin, men det er bare tre foreldre om gangen som kan oppholde seg i garderoben. Resten venter ute med trygg avstand.

* Vi har utebarnehage det meste av dagen.

* Barnehagene innfører nå strenge rutiner på hygiene, isolering av syke og kontaktreduserende tiltak. Vi ber alle familier om også å overholde disse rutiner på fritiden, sammen skal vi hindre smittespredning i Sokndal.

Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål.   

 

Smittevernveileder for barnehager

Til toppen