Barn og unge er mest smittet i Sokndal - Oppdatering pr. 11. februar 2022

Smittesituasjonen

Kanskje er toppen nådd for skolebarn? I alle fall viser oppdatert statistikk at nær 50 % av alle barn mellom 12 og 18 år i Sokndal nå har hatt koronasmitte. Kommune har nå oppdaterte smittetall fordelt på aldersgrupper.

                         

Registrert smitte    

Befolkningsgrunnlag   

                 

Under 12 år

171

482

35 %

12-18 år

129

274

47 %

18-30 år

82

423

19 %

30-45 år

139

556

25 %

45-65 år

109

838

13 %

Over 65 år

28

684

4 %

Alle

658

3257

20 %

 

Tabellen viser tilgjengelige data fra kommunens smittesporingsprogram, og inkluderer registrerte selvtester. Derfor er tallene her noe høyere enn andre tilgjengelige statistikker som kun omhandler PCR-tester. Tendensen er helt klar, at smitte blant barn og unge er høyest, og innbyggere over 65 år har for det meste gått klar av smitten.

Utlevering av selvtester

Lørdag 12. februar er det varslet ny nasjonal pressekonferanse og det er forventet ytterligere lettelser i restriksjoner. I den forbindelse er det viktig at alle som har symptomer tester seg. Sokndal kommune følger nasjonale anbefalinger og har lav terskel for utlevering av selvtester. Dersom du kontakter kommunens servicekontor pr. telefon 51 47 06 00, vil det bli lagt klar tester for henting til deg.

Vi presiserer at innbyggere ikke skal møte opp på servicekontoret for å hente test uten at dette er avtalt på forhånd!

Vaksinering

Massevaksinering i Sokndal kommune er nå inne i aller siste fase, og det er en planlagt vaksinedag i kinoen igjen. Etter det vil det fortsatt være mulig å få vaksine. Vi ber da om at kommunens koronatelefon kontaktes. Alle som ønsker vaksine skal få dette innen en uke fra kontakt. Personer som fram til nå ikke har hatt tilstrekkelig intervall for ny vaksinedose, vil bli kalt inn når intervall er oppnådd.