Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Ber vaksinerte følge med

Klikk for stort bildeDersom du er en av de som har fått AstraZeneca vaksinen i Norge og er litt bekymret, kan du lese mer om hvordan du skal forholde deg om du har mistanke om bivirkninger. 

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.

Det er så langt satt over 11 000 doser med AstraZeneca-vaksine i Helse Stavanger sitt opptaksområdet. Det er ikke oppdaget tilfeller av alvorlige bivirkninger.

  • Men vi følger situasjonen tett og ber medarbeidere som har fått vaksinen de siste 14 dagene om å være oppmerksomme, sier smittevernoverlegene Ruth Midtgarden, Hans Petter Torvik og Lars Kåre Kleppe.
    Kommuneoverlegen i Sokndal Inger Skretting Opstad har samme oppfordring.

I tråd med nasjonale anbefalingen skal personer som har fått AstraZeneca vaksinen og som opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon, og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.

Helse Stavanger og kommunene i opptaksområdet har i tråd med nasjonale føringer satt vaksineringen på pause inntil videre. 

AstraZeneca-vaksinen er i stor grad tilbudt helsepersonell under 65 år.

Lenke Statens legemiddelverk

Til toppen