Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

En trygg julefeiring – hilsen fra ordføreren

Klikk for stort bilde 

Korona-pandemien har vært en prøvelse. Vi er alle berørt, og mange har vært tvunget til å omorganisere livene sine både på jobb og på privaten. Jeg vil gjerne takke hver og en av dere for måten dere har håndtert situasjonen så langt. I det store og hele har sokndølen tatt smittevern på alvor, og vi har vist at vi har stått sammen i kampen mot viruset. Men vi er enda ikke helt i mål, selv om vi er på god vei.

Det er for øyeblikket en god smittesituasjon i Sokndal, men vi ser fra andre steder at ett tilfelle raskt kan føre til mange. I julen vil mange treffe flere enn ellers, og kanskje få besøk fra andre deler av landet der det er mer smitte. Avstand er derfor ekstra viktig denne julen, særlig hvis du kommer fra et område med stort smittepress, og ved kontakt med personer i risikogruppene.

Sokndal kommune har planene klar for vaksinasjonen, og vi får de første dosene allerede første uken i januar. De som bor på Solbø vil få vaksine først. Etter dette går en ut fra alder fra de eldste og nedover til 65 år. Så vil de med sykdommer mellom 18 og 65 år få tilbudet, og her vil fastlegene hjelpe med lister. Helsepersonell vil også få tilbud om vaksine etter hvert. De som skal få tilbud om vaksine vil få en telefon og gjennom dette avtale tidspunkt for vaksinasjon.

Når vi nå går mot slutten av annerledesåret 2020 er det mange som gleder seg til jul og nyttårsfeiring med sine nærmeste. Jeg vil derfor avslutte med å ønske dere alle en trygg og fredfull jul og et godt nytt år!

Jonas Andersen Sayed, ordfører

Til toppen