Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Fire dagers uke for 1.-4.trinn, kortere åpningstid på SFO

Klikk for stort bildeFra mandag 4.mai, og så lenge den nye koronaforskriften varer, har rådmann gjort vedtak om at Sokndal skole har undervisning for 1.-4.klasse mandag til torsdag, for å ivareta smittevern. Av hensynet til smittevern reduseres også åpningstiden på SFO til kl. 15.30 hver dag.

På bakgrunn av regjeringen sin kommentar av 22.04.20 til forskriften av 16.04.20, vil Sokndal skole innføre 4 dagers uke for elevene på 1.- 4. trinn, og ha redusert åpningstid på SFO fra mandag 4.mai.

Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå blir forskriften presisert for å tydeliggjøre at det er lov å korte ned åpningstiden dersom smittevernhensyn gjør det nødvendig.Barnehagene, skoler og skolefritidsordninger kan også redusere antallet barn eller elever som er til stede samtidig, for eksempel at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid.

Fra mandag 4.mai vil Sokndal skole på bakgrunn av dette innføre 4 dagers uke for elevene på 1.-4.trinn, som en midlertidig ordning av smittevernhensyn. Vi organiserer elevene i kohorter/grupper på maks 15 elever for å redusere antall nærkontakter ved eventuell smitte. Elevene vil ha skolefri hver fredag. Elevene har når det er vanlige skoledager (før Korona) flere midttimer (lange friminutt med aktiviteter) i uken, disse blir nå i denne perioden omgjort til undervisningstimer. Det er ikke mulig å opprettholde midttimene i den tiden vi er i nå av smittevernhensyn. Midttimene må derfor omgjøres til undervisningstimer, og da blir det for mange undervisningstimer på de ulike trinn. Elevene har nå fulle skoledager med uteskole den ene halvparten av dagen,og klasseromsundervisning den andre halvparten. Ved innføring av firedagers uke vil elevene få oppfylt lovens krav til antall undervisningstimer, og skolen vil på en forsvarlig måte kunne ivareta smittevernhensyn. 

Videre vil åpningstiden på SFO vil bli redusert til klokka 15.30 alle dager, også fredag, av smittevernhensyn. Dette for å unngå at ansatte og elever går i flere kohorter/grupper, for slik å begrense antall nærkontakter for elevene. 

Elever som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner vil, hvis behov, kunne ha lengre oppholdstid på SFO. Kontakt i tilfelle SFO leder via Visma.

Elever som har plass i SFO på fredager, vil få tilbud om heldags SFO denne dagen. Send en melding via Visma til SFO leder om du ønsker det.

Elever som er sårbare, eller der foresatte er i samfunnskritiske yrker på 1.-4.trinn, vil og kunne få omsorgstilbud på fredagen i SFO. Send en melding i Visma til rektor, eller fyll ut skjema på skolens hjemmeside.

Vedtaket er gjort av rådmann i samråd med kommuneoverlege, kommunalsjef, varaordfører og rektor. Gjelder i første omgang så lenge denne forskriften opprettholdes.

Hauge i Dalane 30.04.20

Til toppen