Forbud mot å oppholde seg i fritidsbolig utenfor egen kommune

Personer som har fritidseiendom eller campingvogn i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Dette gjelder også i Sokndal. 

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

 

Direkte til forskrifta