Fortsatt høyt smittetrykk

De siste dagene er det registrert flere nye smittetilfeller av covid-19 i Sokndal, og smittetallene viser nå 3600 pr. 100 000 innbyggere siste 14 dager.

Med bakgrunn i dette er følgende tiltak nå innført:

Ved Sokndal skole blir det nå innført regelmessig testing av alle elever to ganger pr. uke.

Smitten som er knyttet til kommunens omsorgsboliger omhandler nå 3 tilfeller. Som en del av rutinen med å få kontroll over smitten i omsorgsboligene, er det besluttet å holde Bøsenteret stengt inntil videre. Beboere og personal følges opp med regelmessig testing.

Nå er smittetrykket i kommunen på et så høyt nivå at det er nødvendig å begrense tilgangen til pcr-test. Det er kun personer som skal få bekreftet positiv hurtigtest, eller nærkontakter med symptomer som prioriteres for pcr-test på legekontoret nå. Andre som har behov for covid-19 test benytter selvtest.

Sokndal kommune har fra i dag tatt i bruk elektronisk registrering av positiv selvtest. Les egen sak om dette.